Návrh :   Přestavba prostoru kanceláří.

Návrh a studie přestavby dvou kanceláří na kancelář a odpočinkovou místnost firmy. Změna dispozice prostoru – nový vstup. Vybourání příčky a probourání otvoru pro skleněné posuvné dveře. Nová výmalba, koberec, svítidla a sedací souprava.

 

Původní půdorys:                                                                                                           Nový půdorys:

   

 

 

 

 

 

 

 

Návrhy: