výslechová místnost

 

Účel akce:  Vytvoření speciální výslechové místnosti.

Na základě požadavku policie ČR v Liberci, byl zpracován návrh a i následná realizace interiéru výslechové místnosti. Jednalo se o zakázku, kde jsme byli při realizaci limitováni finančními prostředky, které na turo akci byly uvolněny. Účelem bylo vytvořit a zrealizovat interiér neformální, nenucený a příjemný, který má  sloužit  zejména pro práci s dětmi, dětským obětem násilí a svědkům. Výslechová místnost má novou výmalbu, koberce, nábytek, zastínění a obrázky.