736 763 715      

 

Pro správné a funkční rozmístění a zařízení prostoru kuchyně platí nepsaná pravidla – shrnutá do ergonomie prostoru. 

 

Ergonomická kuchyně vytváří základní kuchyňskou sestavu, kterou tvoří vestavěné spotřebiče a dvě linie. Spodní skříňky, překryté pracovní deskou a horní.

V kuchyni jsou tři pracoviště – zóny vzájemně propojené činnostmi – které by měly  vytvořit pomyslný trojúhelník. Zóna mytí, vaření, pracovní a navazovat na odkládací plochy. Pro plynulý pohyb v kuchyni je důležitá také výška jednotlivých zón a jejich účelné uspořádání. Pro praváky je pořadí následují – zóna vaření, přípravy, mytí a odkládací zóna (pro leváky naopak).

 

 

Pracovní deska kuchyně

By měla být umístěna ve výšce odpovídající výšce vaší postavy.  V praxi to znamená, že vaše dlaně by měly při mírně pokrčeném předloktí pohodlně ležet na pracovní desce. V jaké výšce by ale mělo být varné centrum a v jaké centrum mycí ?  Ve stejné, jako pracovní deska? Ano i ne.

 

Mycí centrum kuchyně    

by opravdu mělo být ve stejné výšce jako pracovní deska. Co to ale znamená? Při práci ve dřezu se vaše ruce pohybují u dna, a ne u horního okraje dřezu. S výškou pracovní desky by měla korespondovat výška dna dřezu. Celé mycí centrum je tedy vhodné umistit výše. Mycí centrum by mělo být asi o 20 centimetrů nad pracovní plochou kuchyně. Praktické je také i zvýšit výšku umístění myčky, neboť pak budete manipulovat s nádobím v menším předklonu.

 

Varné centrum kuchyně

by mělo být ve stejné výšce jako pracovní deska kuchyně. Uživatel musí mít ale možnost pohodlně nahlížet do hrnců. Proto si někteří nároční zájemci  nechávají snížit varné centrum, pod úroveň pracovní desky asi o  15 centimetrů . Zvláště pro ženy se vzrůstem pod 170 centimetrů je to opravdu praktické.

Takto řešená kuchyň, ale může někomu připadat nepříjemně členitá. Pokud to velikost kuchyně umožní, je vhodnější varné centrum vyčlenit a umístit ho na ostrůvek, který si můžete snížit podle libosti a zbytek kuchyně pak bude mít jen dvě výškové úrovně. V případě rohových kuchyní, kde se jako uživatel pohybujete na ploše menší než asi 4 x 3 metry je toto řešení ale nevýhodné.

 

 

 

 

 

Zaujal Vás článek? Sdílejte ho: